Friday, April 16, 2010

२०६७ सालको विवाह मुहुर्त


ज्येष्ठः
१५ शनौ रात्रौ ल.१ शु.३ मध्यमम् ।
१७ सोमे  रात्रौ ल.१ शु.३ मध्यमम् ।
१८ भौमे दिवा ल.४ चं.७ बु.१० कनिष्ठं ।
२३ रवौ दिवा ल.४ शुभम्,
   रात्रौ ल.१ चंं.१२ शु.३ कनिष्ठम् ।
आषाढः
५ शनौ  रात्रौ ल.१ चं.६ मध्यमम् । ल.२ शु.३ मध्यमम् ।
६ रवौ दिवा ल.४ शुभम् ।
७ सोमे रात्रौ ल.१ चं.७ मध्यमम् ।
ल.२ चं.६ शु.३ कनिष्ठम्
९ बुधे रात्रौ ल.२ चं.७ शु.३ कनिष्ठं ।
१० गुरौ दिवा ल.४ शुभम् ।
१२ शनौ दिवा ल.४ लग्नेशःचं.६ कनिष्ठं ।
१३ रवौ  रात्रौ ल.१ शुभम् ।
१४ सोमे दिवा ल.४ चं.७ मध्यमम्,
    रात्रौ ल.१ मिथुनांशे शुभम् ।
१९ शनौ रात्रौ ल.१ चं.१२ मध्यमं,रात्रौ ल.२ शु.३ मध्यमम्
२० रवौ दिवा ल.४ शुभम् ।
२४ गुरौ रात्रौ ल.१ शुभम्,   
रात्रौ ल.२ चन्द्रोच्चः१ मध्यमम ्।
३० बुधे रात्रौ ल.१ शुभम्, रात्रौ ल.२ शुभम् ।
मार्ग
६ सोमे दिवा ल.१०मीनांशे शुभम्,
  रात्रौ ल.४ शु.३ मध्यमम् ।
७ भौमे  दिवा ल.१० मीनाम्शे शुभम्, रात्रौ ल.४ चं.१२ शु.३ कनिष्ठम् । रात्रौ ल.७ श.१२
   मध्यमम् ।
१२ रवौ रात्रौ ल.४ शुभम् ।
२२ बुधे रात्रौ ल.४ लग्नेशःचं.६ कनिष्ठं,
   रात्रौ ल.७ श.१२ मध्यमम् ।
२९ बुधे रात्रौ ल.४ शुभम्,
   रात्रौ ल.७ चं.६ श.१२ कनिष्ठम् ।
माघः
७ शुक्रे रात्रौ ल.७ श.१२ मध्यमम्,
   रात्रौ ल.८ शुभम् ।
९ रवौ रात्रौ ल.७ श.१२ तुलंशे मध्यमम्,
   रात्रौ ल.८ शुभम् ।
१० सोमे रात्रौ ल.७ चंं.श.१२ धनुरंशे 
   कनिष्ठम्,
   रात्रौ ल.८ शुभम् ।
१२ बुधेे रात्रौ ल.८ चंं.१२ मध्यमम् ।
२४ सोमे रात्रौ ल.८ शुभम् ।
२५ भोमे रात्रौ ल.८ शुभम् ।
२९ शनौ दिवा ल.१ मं.बु.१० कनिष्ठम्,
   रात्रौ ल.८ चं.७ मध्यमम् ।
फाल्गुनः
६ शुक्रे दिवा ल.१ शुभम्,
   रात्रौ ल.७ शु.३ श.१२ कनिष्ठम्,
   रात्रौ ल.८ शुभम् ।
७ शनौ रात्रौ ल.८ शुभम् ।
८ रवौ - दिवा ल.१ चं.६ मध्यमम् ।
१२ गुरौ ) रात्रौ ल.७ श.१२ मध्यमम्,
   रात्रौ ल.१० शुभम् ।
२३ सोमे दिवा ल.१ चं.१२ तिथिवृद्धिःकनिष्ठं,

Thursday, April 15, 2010

धर्मको आवश्यकता र महत्त्व

सुमोदवर्धन कौण्डिन्न्यायन
धर्मको आवश्यकता र महत्त्वका विषयमा स्वाद्ध्यायशालाबाट प्रकाशित वैदिक धर्म मूल रूपमा -२०४५) भन्ने ग्रन्थका प्रमुख आधारबाट संक्षेपमा तल केही लेखिन्छ । मानिसहरु जन्मैदेखि प्रायः बहिर्मुखी हुने हुनाले इन्द्रियहरुका शब्द, र्स्पर्श, रूप, रस, गन्ध विषयहरुमा आकृष्ट हुन्छन् । कोही-कोही धीर व्यक्ति मात्रै आप\mनो दृष्टिलाई अन्तर्मुखी बनाएर अमरता प्राप्त गर्न आत्मस्वरूपको विचार गर्नतिर लाग्छन् । मानवको यस प्रकारको सहज प्रवृत्तिले गर्दा आप\mनो हृदयलाई सुसंस्कृत गर्न नसकेका व्यक्तिहरु आफू जनबल, धनबल, शरीरबल इत्यादिले सम्पन्न हुँदा असहाय, निर्धन, दर्ुबल, सोजा र निमुखा मान्छेहरुलाई पिर्ने, लुट्ने, दबाउने, सताउने, तर्सर्ााे इत्यादि गरी आप\mना न्याय्य-अन्याय्य सबै इच्छा पर्ूण्ा गर्ने प्रयास गर्छन् । साथै आफू त्यति धेरै सबल नभए तापनि कतिपय अपराधी स्वभावका व्यक्तिहरु पनि नाना प्रकारले सज्जनलाई दुःख दिने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मान्छेको व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवन-यात्रामा धेरै बाधा-व्यवधान ल्याउँछ र उन्नतिका मार्गमा विभिन्न प्रकारले अवरोध खडा गर्दछ ।
मानिसका उक्त प्रकारका सहज दुष्प्रवृत्तिबाट व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज र राष्ट्रलाई जोगाउन राष्ट्रमा दण्डको र दण्डधारी व्यक्तिको पनि व्यवस्था गरिन्छ । तर ती दुवै मान्छेका हृदयमा गहिरो प्रभाव पार्न प्रायः अर्समर्थ देखिन्छन् । तर्सथ टाठाबाठाहरु र धनि-बलीहरु दण्डलाई छलेर नाना प्रकारका अपराध गर्छन् । सामाजिक असम्मतिले पनि मान्छेको त्यस प्रकारको दुष्प्रवृत्तिमा केही रोक लगाउने गर्छ । तर त्यो पनि त्यस दुष्प्रवृत्तिको मूल जरो उखेल्न र्समर्थ हुँदैन । त्यसैले दर्ुजनहरु समाजका आँखा छलेर गम्भीर अपराध पनि गर्ने गर्छन् । धर्मविचार नै एउटा यस्तो कुरो हो, जसले मान्छेका हृदयभित्र पसेर उक्त दुष्प्रवृत्तिको जरै उखेल्न सक्छ । त्यसैले शास्त्रमा परस्परको भयले र राजदण्डको भयले मात्र पापको वा दुष्प्रवृत्तिको र्सवांशमा नियन्त्रण हुन नसक्ने र त्यसका लागि यमराजको दण्डको पनि आवश्यकता पर्ने कुरा देखाइएको छ । जस्तै(
राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कर्ुवते ।
यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि ।।
परस्परभयादेके पापाः पापं न कर्ुवते ।
एवं सांसिद्धिके लोके र्सवं दण्डे प्रतिष्ठितम् ।।
- महाभारत, शान्तिपर्व १५।५-६
मनुस्मृतिमा मान्छेलाई आत्मविचारतिर उन्मुख गराएर पाप वा दुष्प्रवृत्तिबाट निवृत्त हुन सचेत गराइएको छ -८।८४,९१,९६) । यस प्रकार पापबाट वा दुष्प्रवृत्तिबाट बच्न प्रत्येक मान्छेलाई आफै सावधान हुन प्रेरणा गर्ने तत्त्व धर्मविचार नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । निर्दलतावादी, साम्यवादी, समाजवादी, लोकतन्त्रवादी इत्यादि नाना प्रकारका राष्ट्रनीतिसम्बन्धी आदर्शका पक्षधरसमेत समाजका सबै नै सदस्यका लागि कर्तव्य र अकर्तव्यको एउटा भरपर्दो मर्यादाको रेखा आवश्यक हुन्छ, त्यो नभै वास्तविक राष्ट्रिय उन्नति र सुखशान्ति हुन सक्दैन, "जतिञ्जेल बाँचिन्छ सुखैसित बाँच्नपर्छ, ढाँटिछली रिनसिन गरेर भए पनि घिउ नै खानपर्छ, ढाँटछल गरेको पापको फल अर्का जुनीमा पाइन्छ र अहिले खाएको रिन अर्का जुनीमा तिर्नपर्छ भन्ने कुरा हुन सक्दैन, मरेपछि पोलेर खरानी पारिएको शरीर फेरि कहाँबाट खडा भएर आउँछ र-"
यावज् जीवेत् सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।।
( चार्वाकदर्शन
भन्ने नास्तिकचार्वाकसिद्धान्तका आधारमा सामाजिक न्यायको र सुखशान्तिको वातावरण स्थापित हुन सक्दैन । राष्ट्रनीतिसम्बन्धी विविध प्रकारका आस्था भएका सबै नै लोकहितैषी युवक र प्रौढहरुले आप\mनै मन, वचन र कर्मलाई सन्मार्गमा नलगाई आफू, कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई वास्तविक रूपमा उँभो लगाउन ठूलो काम केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा वारंवार सम्झनु आवश्यक देखिन्छ र उनीहरुले आप\mना मन, वचन र कर्मलाई सन्मार्गमा लगाउन धर्मविचार गर्नु परमावश्यक छ भन्ने बुझनपर्छ ।
यसरी मानवको व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रिय र र्सार्वभौम न्याय्य जीवनयात्रालाई समुचित रूपमा चलाउनमा वास्तविक धर्मभावनाको ठूलो स्थान देखिन्छ । त्यति मात्र हैन, मानिसका वशमा नभएका बुढयाइँ, रोग, मृत्यु, प्रियवियोग, घर-खेत-धनको नाश इत्यादि अनिष्ट विषयबाट हुने दुःख र शोकका समयमा र प्रियसंयोग, धनलाभ, बललाभ इत्यादि इष्ट विषयबाट हुने हर्षर समृद्धिका समयमा पनि मानिसको हृदयलाई न्याय्य मार्गमा चल्न तथा शान्तिपर्ूण्ा र सन्तुलित जीवनयात्रा चलाउन प्रेरित गर्ने तथा दृढ सहायता दिने तत्त्वका रूपमा पनि धर्मविचारको स्थान ठूलो देखिन्छ । धर्म दर्ुबलहरुको ठूलो बल हो र निरुपाय दुःखित-पीडितहरुको धर्ैय धारण गरेर बाँच्ने आधार पनि हो । त्यसैले शास्त्रमा धर्मको महिमा धेरै गाइएको छ ।
मान्छेलाई व्यवस्थित र सन्तुलित रूपमा अर्थ, काम र मोक्ष तीनै पुरुषार्थ प्राप्त गर्न र्समर्थ गराउनु नै धर्मविचारको मूल प्रयोजन हो भन्ने कुरा ऋषि-मुनिले भनेर गएका छन् । जस्तै
धर्मात् सञ्जायते ह्यर्थो धर्मात् कामो˜भिजायते ।
धर्मादेवा˜पवर्गश्च तस्माद् धर्मं समाश्रयेत् ।।
( कर्ूमपुराण १।२।५४,५५)
महाभारतकारले पनि "धर्मबाट मोक्षरूप परमपुरुषार्थ त प्राप्त हुन्छ-हुन्छ, साधारण लौकिक व्यक्तिहरुले प्राप्त गर्न अत्यन्तै चाहने अर्थ र काम पनि धर्मबाटै प्राप्त हुन्छन्"-
ऊर्ध्वबाहर्ुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे ।
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमथर्ं न सेव्यते ।। -१८।५।६२)
भन्ने कुरा देखाएका छन् । तर्सथ सबैका लागि अर्थ, काम, मोक्ष यी तीनै पुरुषार्थ सिद्ध गर्न आवश्यक समुचित व्यवस्था मिलाउनु र ती पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने बाटो देखाउनु नै धर्मविचारको मूल प्रयोजन हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् मनुष्यलाई बाँच्दा न्याय्यवृत्तिमा रमाएर सुखशान्तिपर्ूवक बाँच्न र मर्दा र्स्वर्गनिष्ठ वा ब्रहृमनिष्ठ भएर मर्न तत्पर बनाउनु नै धर्मविचारको मूल उद्देश्य रहेको बुझिन्छ । त्यसैले मानवजीवनमा धर्मको आवश्यकता र महत्त्व अत्यन्त धेरै छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
स्वाद्ध्यायशाला, १६८, शिवभक्तमार्ग, लाजिम्पाट, काठमाण्डु-२, फोन ४-४३३३२७ ।

वेदाङ्गज्योतिषमा अधिकमास

वेद हिन्दुहरुको मूल धर्मग्रन्थ हो । वेदको अर्थ गर्न ऋषिहरुले ६ वेदाङ्ग रचेका छन् । तिनमा ज्योतिष कालको निरूपण गर्ने शास्त्र हो । मूल ज्योतिषशास्त्रग्रन्थमा ऋग्वेदीहरुका र यजर्ुर्वेदीहरुका परम्पराबाट आएका आर्चज्योतिष याजुषज्योतिष प्राप्त छन् ।
उक्त ग्रन्थहरुको रचना ३४ सय वर्षति अघि भएको मानिएको छ । तर्सथ यी ग्रन्थ विक्रमाब्दका छैटो शतकपछिका आर्यभटीय, पञ्चसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त, खण्डखाद्यक, भास्वती, सिद्धान्तशिरोमणि, ग्रहलाघव, मुहर्ूतमार्तण्ड, मुहर्ूतचिन्तामणि इत्यादि भन्दा सारै नै धेरै प्राचीन देखिञ्छन् । वैदिकहरुका निम्ति आर्चज्योतिष-याजुषज्योतिष भनिने गरिएका मूल ग्रन्थहरु नै मूल वेदाङ्गज्योतिष ग्रन्थ हुन् ।
स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्बलेे शिक्षा, कल्प इत्यादि छओटै वेदाङ्गहरुले सहित वेदको अध्ययन गर्ने र श्रौत कृत्यहरुका लागि र स्मार्त कर्महरुका लागि आवश्यक कालव्यवस्था मूल वेदाङ्गज्योतिषग्रन्थका आधारमा बुझने उद्देश्यले वेदमन्त्रसंहिता, ब्राह्मणग्रन्थ, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र इत्यादि धेरै ग्रन्थहरुको गम्भीर अनुसन्धान गरी तिनका समेत आधारमा वेदाङ्गज्योतिषग्रन्थको तार्त्पर्यविषयभूत मूल वैदिक काल गणनापद्धति बुभ\mने प्रयास गरेको छ । तेसका सारको प्रतिपादन २०५२ सालमा प्रकाशित वैदिकमन्त्रसङ्ग्रहमा -१३७ पृ.) गरिएको छ । वेदाङ्गज्योतिषमा प्रतिपादित कालगणनापद्धतिको सप्रमाण विस्तृत व्याख्या २०६२ सालमा -२००५ क्रै.) प्रकाशित वेदाङ्गज्योतिषको कौण्डिन्न्यायनव्याख्यानमा प्रकाशित भएको छ । वैदिक कालगणनापद्धतिको विस्तृत विवेचन भएको भारतवषर्ीय ज्योतिष के ज्वलन्त प्रश्न और वेदाङ्गज्योतिष -२००८ क्रै.) नामको ग्रन्थ पनि प्रकाशित छ ।
नेपालि ज्योतिषीहरुले मात्र हैन, भारतीय पञ्चाङ्गसुधारसमितिका अध्यक्ष मेघनाथ साहा समेतका आधुनिक भारतीय विद्वान्हरुले पनि ठीक प्रकारले बुझन नसकिराखेको वेदाङ्गज्योतिषोक्त वैदिक कालगणनापद्धतिको मूल प्रक्रिया पत्ता लगाई स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्बले तेसको पुनर्जागरण गरेको छ । यो सबै नेपालिहरुका लागि गौरवको विषय हुन आएको छ ।
श्रौतकृत्यमा चयनका लागि पञ्चसंवत्सरात्मक युगको ज्ञान आवश्यक हुञ्छ । अयन, ऋतु, मास इत्यादिको ज्ञानका लागि वर्षो ज्ञान आवश्यक हुञ्छ । सबै देवकृत्यका लागि र विवाहादि संस्कारका लागि तथा निरूढपशुबन्धका लागि पनि अयनव्यवस्थाको ज्ञान आवश्यक हुञ्छ । अग्न्याधान, व्रतबन्ध इत्यादिका लागि ऋतुको ज्ञान आवश्यक हुञ्छ । दर्शपर्ूण्ामासयागादिका लागि र विवाह, श्राद्ध इत्यादि कृत्यका लागि पनि चान्द्रमहिनाको, पक्षहरुको र तिथिहरुको ज्ञान आवश्यक हुञ्छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि नक्षत्रहरुको ज्ञान पनि आवश्यक हुञ्छ । यिनै कृत्यका लागि आवश्यक कुराको प्रतिपादन वेदाङ्गज्योतिषग्रन्थमा छ । वेदाङ्गज्योतिषग्रन्थमा सौर वर्ष सौर उत्तरायण-दक्षिणायन, सौर विषुवदिन, सौर मास इत्यादिको पनि गौण रूपमा प्रतिपादन गरिएको छ -६,७,८,९,१०,११,२३,२८ श्लो.) । सौरवर्षा र चान्द्रवर्षा सामञ्जस्य स्थापित गर्ने अधिकमास पनि त्याहाँ निरूपित छ -श्लो.३७ । सावन महिना-वर्षरु पनि त्याहाँ छन् -३१श्लो.)। नाक्षत्रमास-वर्षरु पनि त्याहाँ पाइञ्छन् -२९ श्लो.) । उक्त कुराहरुको निरूपणका लागि आवश्यक अन्य कतिपय कुरा पनि वेदाङ्गज्योतिषमा छन् । एसमा चान्द्रवर्षसौरवर्षो सम्बन्ध साधारण रूपमा बुभ\mनमा उपयोगी हुने गणितलाइ सजिलो पार्न चान्द्रवर्षसाधारणतया ३५४ दिन जतिको, सावन वर्ष३६० दिनको र सौरवर्ष३६६ दिनको मानिएको छ । वास्तविक चान्द्रवर्षर सौरवर्षत यसमा पनि दृक्सिद्ध रूपमा नै मानिञ्छन् -८,४२ श्लो। र्सर्ूय-चन्द्रको नक्षत्रभोगकाल पनि एसमा प्रतिपादित छ -२९ श्लो.) । एसमा वर्षतपःशुक्लादि -माघशुक्लादि) र चान्द्रमास पनि शुक्लादि अमान्त नै मानिएको छ -५,६ श्लो.) । त्याहाँ पूणिर्मान्त चान्द्रमास छैन । त्याहाँ ग्रहणको र र्सर्ूय-चन्द्रबाहेक अरु मङ्गल-बुधादि ग्रहको उल्लेख पनि छैन । वारको त महाभारतमा पनि उल्लेख छैन । श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्रहरुमा कालको विधान गर्दा मङ्गलादि ग्रहहरुको र ग्रहणको उल्लेख गरिएको छैन । व्रतबन्ध विवाह इत्यादिको विधान गर्ने मूल ग्रन्थ गृह्यसूत्रमा शुक्र र बृहस्पतिको उदय हुँदा मात्र ती कर्म गर्नू अस्त हुँदा नगर्नू भन्ने कुरा पनि तोकिएको पाइँदैन । तेसैले वेदाङ्गज्योतिषमा ती ग्रहहरुको र ग्रहणको प्रतिपादन नगरिएको हो । अमुक लग्नमा अमुक कर्म गर्नू भन्ने कुरा पनि श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्रमा छैन । तर्सथ वेदाङ्गज्योतिषमा लग्नको उल्लेख नभएको हो । वैदिक मूल वेदाङ्गज्योतिषग्रन्थ "पञ्चसंवत्सरमयम्" इत्यादि ग्रन्थ नै भएकाले वैदिक कृत्यका लागि उक्त ग्रन्थका अनुकूल अंशमा मात्र अरु ग्रन्थलाइ मान्यता दिन मिल्छ । तेसैले वैदिकहरुका लागि अधिकमास मान्दा पनि वेदाङ्गज्योतिषअनुसार नै मान्नु उचित हुञ्छ ।
वर्षा उदगयनका वा दक्षिणायनका अन्त्यमा अयनको सातौ अमान्त चान्द्रमासका रूपमा वैदिक अधिकमास पर्छ । अर्थात् कृष्णपक्षका दशमीमा वा त्योभन्दा परको तिथिमा दृक्सिद्ध सौर दक्षिणायनको वा उत्तरायणको आरम्भ हुने दिन परेमा तेस अमान्त मासलाइ अधिकमास मानिञ्छ ।
वेदाङ्गज्योतिषको ३७औँ श्लोकमा अधिकमासका विषयमा बताइएको छ-
द्वयूनं द्विषष्टिभागेन दिनं सौराच् च पार्वणम् ।
यत्कृतावुपजायेते मध्येन्ते चाधिमासकौ ।।
अर्थ सौर दिनभन्दा पार्वण दिन तिथि) बयसट्ठि भागमा दुइ भागले कम हुञ्छ, जसले गर्दा पाँच वर्षा युगमा बिचमा उदगयनका अन्तमा शुचिमासमा अर्थात् आषाढमा र युगको अन्तमा दक्षिणायनका अन्तमा सहस्यमासमा अर्थात् पौषमा दुइ अधिमास उत्पन्न हुञ्छन् ।
यो लगधमुन्रि्रोक्त वेदाङ्गज्योतिषको कालगणनापद्धतिको अत्यन्त महत्त्वपर्ूण्ा सिद्धान्त बताउने श्लोक हो । राशिका आधारमा होइन दृक्सिद्ध सौर अयनका आधारमा अधिकमास मानेर सौर अयनमा र चान्द्र अयनमा तथा सौर वर्षा र चान्द्र वर्षा तालमेल राख्ने अर्वाचीन-निरयण-राशिपद्धतिबाट अप्रभावित यो अनादि वैदिक पद्धति विशेष ध्यानयोग्य छ ।
एस अधिकमासव्यवस्थामा सबै पञ्चवषर्ात्मक युगका सबै युगार्धमा अधिक­मास नियमित रूपमा योजित गरिँदैन, यथावश्यक औचित्यानुसार नै अधिकमास योजित गरिञ्छ । किन्तु जबजब अधिकमास योजित गरिञ्छ तबतब अयनका अन्तमा नै शुचिमासमा -आषाढमा) द्वितीयशुचिमासका -द्वितीयाषाढका) रूपमा अथवा सहस्यमासमा -पौषमा द्वितीय­सहस्यमासका -द्वितीयपौषका रूपमा नै अधिकमास योजित गरिञ्छ, अयनका मध्यमा अरु महिनामा होइन । एस व्यवस्थामा जब दृक्सिद्ध सौर अयनका आरम्भका दिनमा कृष्णपक्षको दशमी वा तेसभन्दा पछाडिका तिथि हुञ्छन् भने तेस अवस्थामा तेस कृष्णपक्षयुक्त अमावास्यान्त मास अधिकमास मानिञ्छ । जब दृक्सिद्ध ­सौर अयनको आ­रम्भका ­दिनमा कृष्णपक्षको नवमी अथवा त्योभन्दा अगाडिको तिथि हुञ्छ भने तेस कृष्णपक्षले युक्त अमावास्यान्त मास अधिकमास हँुदैन । यो कुरालाइ सूचित गर्ने वचन काठमाण्डुमा रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सङ्गृहीत द्रोणकृत रत्नकरण्डिकानामक स्मृतिसमुच्चय भनिने प्राचीन धर्म­शास्त्र-निबन्धग्रन्थमा -रिल नं. ३३/१२) एकादशी­प्रकरणमा २०९औंं पत्रमा पर्ूवपृष्ठमा उद्धृत छन्-
कृष्णपक्षे दशम्यादौ मेध्यं गच्छेद् दिवाकरः ।
द्विराषाढः स विज्ञेयो विष्णुः स्वपिति कर्कटे ।।
तथा,
दशमीमभ्यतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः ।
द्विराषाढः स विज्ञेयो विष्णुः स्वपिति कर्कटे ।।
-द्रष्टव्य- सोमाकरभाष्य-कौण्डिन्न्यायनव्याख्यानसहित वेदाङ्गज्योतिष, २००५ क्रै., ३९६-४१२ पृ., ४७३ पृ., भारतवषर्ीय ज्योतिष के ज्वलन्त प्रश्न और वेदाङ्गज्योतिष, २००८ क्रै., ९५-१०२ पृ.)
एसै वैदिक परम्पराअनुसार नेपालको इतिहासमा छैटो शताब्दीदेखि सोह्रांै शताब्दीसम्मका अभिलेखहरुमा आषाढमा र पौषमा मात्र अधिकमास पाइञ्छन् । पछि आएर भने अनादि वैदिक परम्परालाइ छोडी तेह्रौं शताब्दीको सिद्धान्तशिरोमणिको "असङ्क्रान्तिमासोधिमासः" भन्ने परिभाषाअनुसार फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण इत्यादि महिनाहरुमा पनि अधिकमास मान्ने चलन चल्न गएको देखिञ्छ र तेसअनुसार एस वर्ष२०६७ मा वैशाखमा अधिकमास परेको भनी नेपाल-भारतका पात्राहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदिक कालगणना-सिद्धान्तानुसार क्षयमास पर्दैन । नेपालोपत्यकामा प्राप्त प्राचीनकालदेखि मध्यकालका सोरौँ शताब्दीसम्मका लेखहरुमा क्षयमासको उल्लेख पाइँदैन । तिनमा अर्वाचीन ज्योतिषग्रन्थअनुसार क्षयमास पर्ने भनिएको वर्षपनि क्षयमास नमानी आषाढमा अथवा पौषमा नै एउटा मात्र अधिकमास मानिएको पाइञ्छ ।
पतिगृहमा विवाहदेखि पछिको पहिलो आषाढमा बस्ता वधूले सासू पिर्ने, पहिलो क्षयमासमा बस्ता आप\mनै शरीरलाइ पीडा गर्ने, पहिलो जेठमा बस्ता जेठाजु पिर्ने, पैलो पुसमा बस्ता ससुरालाइ पिर्ने, पहिलो अधिकमासमा बस्ता पतिलाइ पिर्ने, पहिलो चैतमा पितृगृहमा बस्ता आप\mनै बाउलाइ पिर्ने र सासू इत्यादि नभएमा आषाढ इत्यादिमा पतिगृहादिमा बस्ता पनि डर नहुने भन्ने कुरा मुहर्ूतमार्तण्डादिका "उद्वाहात् प्रथमे शुचौ" इत्यादि श्लोकहरुमा पाइञ्छ । मुहर्ूतमार्तण्डको १६२८ संवत्मा र मुहर्ूतचिन्तामणिको १६५७ संवत्मा रचना भएको हो । उक्त कुराको प्रतिपादन गर्ने अरु सबै ग्रन्थ यी ग्रन्थभन्दा पछिका देखिञ्छन् । वैदिक परम्पराका प्राचीन ग्रन्थहरुमा उक्त कुरा प्रतिपादित देखिँदैन ।
माथि बताइएको वैदिक कालगणनापद्धतिमा "क्षयमास" हुँदैनहुने र नेपालमा ४-५ सय वर्षअगिसम्म पनि क्षयमास मान्ने प्रचलन नै नभएको हुँदा र अग्निको आधान गरेका पति-पत्नी महिनाभरि छुट्टिएर बस्ने कुरा मूल वैदिक धर्मशास्त्रको अनुकूल नदेखिएको हुँदा पनि कुनै महिनामा पतिका घरमा बस्न निषेध गर्ने उक्त कुराहरु अत्यन्त अर्वाचीन ग्रन्थका कुरा हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मुहर्ूतचिन्तामणिका पीयूषधारा व्याख्यामा पनि उक्त कुराको प्रतिपादक प्रमाणका रूपमा कुनै मुनिवचन दिइएको छैन भन्ने कुरा पनि यहाँनेर स्मरणीय छ । एस विषयको प्रतिपादन पाइने मुहर्ूतमाला भन्ने ग्रन्थ पनि १७१७ संवत्मा काशीमा रचिएको ग्रन्थ भएको बुझिञ्छ । वैदिक परम्पराका विवाहादि संस्कारहरुको विधान गर्ने पारस्करगृह्यसूत्रादिमा द्विरागमनादिको कुनै विधान नै नभएकाले विवाहपछि सामान्यतया पति-पत्नी नछुट्टिने नै मूल वैदिक परम्परा देखिञ्छ ।
प्रमोदवर्धन कौण्डिन्न्यायन
स्वाद्ध्यायशाला, काठमाण्डु, नेपाल,
फोन ४३८६९८९, ९८४९०९१४६७

Prediction of Year 2067

Wednesday, April 14, 2010

हार्दिक स्वागत

र्सवप्रथम नया बर्ष २०६७ को पावन अवसरमा बिदेश तथा स्वदेशमा रहनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण पाठक, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सु -स्वास्थ्य ,शान्ति एबम प्रगतिको हार्दिक मगलमय शुभकामना ! "ज्योतिर्विज्ञान मञ्च" पत्रिका बेवसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ । आज बाट हाम्रो वेब साईट नयाँ डिजाईन मा प्रस्तुत भएको छ ।
ज्योतिषाचार्य एवं वैकल्पिक चिकित्सक डा. एस.सुनील
सम्पादक / प्रकाशक तथा
ज्योतिर्विज्ञान मञ्च परिवार

Tuesday, April 13, 2010

र्सवार्थ सिद्धि योग

यस योगमा गरिएको कार्य सिद्ध हुन्छ भन्ने शास्त्रीय वचन छ ।
वैशाख
गते वा. वजे...........
१० वृ. २२।४० पछि
११ शु. १३।४६ सम्म
१६ बु. ०८।३६ सम्म
१७ वृ. ०६।५७ देखि ०५।१६सम्म
जेष्ठ
५ म. २३।२१ पछि
१४ बृ. ०९।११ देखि सम्म
२० बु. ०७।०८ सम्म
२९ शु. २३।०७ सम्म
आषाढ
२ म. ०५।०४ सम्म
१४ आ. १६।०१ पछि
१९ शु. १६।४४ पछि
३० म. १०।३१ पछि १२ः४३सम्म
श्रावण
३ श. ११।३९ पछि
११ आ. अहोरात्र
१५ वृ. २४।१४पछि
१६ शु. ०१।४२सम्म
१८ आ. अहोरात्र
२५ आ. १९ः२० पछि
२७ म. २०।५२ पछि
३१ श. १६।३६ सम्म
भाद्र
७ आ.०७।०९देखि२१।१७सम्म
११ वृ . २०।०६ पछि
१२ शु. ०९ः०६ सम्म
१४ आ. १३।०८सम्म
२१ आ.०३।५७ सम्म
२४ बु. ०४।२४पछि
२९ सो. २२।०८ पछि
३० मं. २०।२६पछि
असोज
४ आ. १४ः२९ सम्म
७ बु. १५।१७सम्म
८ वृ. १६।३२ पछि
२० मं. १२ः२० सम्म
२१ ब.१२।१७ पछि
२६ सो.६।१८पछि०४।०३.सम्म
२७ म.०९।०९सम्म
१९।५८पछि ०२।५९सम्म
कार्तिक
४ बु२२।३०सम्म
९ सो०८।३६पछि
१५ आ१९।५५पछि ०१।२८सम्म
१७ मं. २०।१० पछि
१८ बु.अहोरात्र
२४ मं.११।०८सम्म
मंसिर
८ सो १८ः२४ सम्म
१४ आ ०४।०१सम्म
१६ मं १५।०६सम्म
१७ बु ०२।४४सम्म
२७ श १३।४४पछि
पौष
४ श २२।५८पछि
१० शु १०।०४पछि
१२. आ. ११ः४५सम्म
१४ म ११।३०सम्म
१५ वु १०।४५सम्म
२५ श १९।३३सम्म
माघ
१ शु ०६।१० पछि
२ श अहोरात्र
७ वृ १७।३२ सम्म
८ शु २३।१४सम्म
११ सो १९ः२४ सम्म
१३ बु १७।४४सम्म
२९ शु १६।१९ पछि
फागुन
१ श १५।५७सम्म
६ वृ १३।५६ पछि
७ शु ०३।०७सम्म
१० सो अहोरात्र
२८ शु २३।०८सम्म
चैत्र
३ म ०६।३१ पछि
५ वि ०९।४९ पछि
६ शु १०।४५सम्म
९ सो ०१।४७सम्म
२० शु २०।४९पछि
३१ म. १५।४७सम्म

Google Search