Tuesday, January 24, 2012

24th January 2012's Gold prediction.


Hello Commodity and Forex Traders, Get Free Financial Astrology predictions on daily Gold Market Forecast.
Today 24th January 2012 Tuesday, According to Financial astrology Gold price could fall until 8 am on NY time. After that it could rise till 4 pm. Highly volatility between 5 pm to 7 pm on NY Time.
Predictions are based on financial astrology and investors may go through their technical analysis before taking any decisions.

Sunday, January 8, 2012

जन्मकुण्डली (चिना)


चिना (कुण्डली) त जीवनको ऐना हो । हाम्रो समाजमा प्रायः जन्मकुण्डली (चिना) बनाउनमा त्यति जागरुकता अपनाइँदैन भने बनाइएका चिनाहरू पनि प्रायः गणितीय अशुद्धता रहन्छ । त्यसैले शुद्ध चिना बनाउनका लागि आजै सर्म्पर्क राख्नुहोस् । हामी कहाँ नेपाली भाषामा परम्परागत चिना लेखिपठाउने व्यवस्था छ। विदेसमा रहेका नेपालीहरुलाई शुल्क रु.5000 /- मात्र । नेपालमा रहेका नेपालीहरुलाई शुल्क रु ११०० - मात्र । केबल हामीलाई जन्म मिती र समय लेखी पठाउनुहोस् । ईमेल:- info@astrologernepal.com

Tuesday, January 3, 2012

Today's Gold Price Forecast

Today 3rd January 2012 Tuesday, According to Financial astrology Gold price could fall until 7.45 am on NY time. After that it could rise till 1 pm . Highly volatility between 1 pm to 6 pm on NY Time.
Predictions are based on financial astrology and investors may go through their technical analysis before taking any decisions.

Google Search